Góp nhặt cát đá

Say

Ngày đăng:21-05-2017 |5:23 AM | 1454 Lượt xem

Say

Đời người như chén rượu đầy

Ngọt ngào cũng lắm... đắng cay cũng nhiều

Vui thì rượu ngọt môi điều

Buồn thì rượu đắng... như liều thuốc đau

Hạnh phúc có rượu... thêm lâu

Đớn đau có rượu... thêm sầu mà thôi

Men gì say... cũng thấy vui

Nhưng sao men rượu... chẳng vui mà rầu

Một ly... thì thấy đau đầu

Hai ly... nghiêng ngả mắt mầu rượu vang

Ba ly... lại thấy mơ màng

Bốn ly... bay bổng lên đàng cùng mây

Say rồi làm chút thơ say

Cạn ly rượu đắng... mắt cay lệ nhoà.

 

Thúy Nga

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi