Góp nhặt cát đá

NGÀY HAI MƯƠI HAI, thứ tư tuần ba

Ngày đăng:18-03-2020 |4:44 AM | 374 Lượt xem

NGÀY HAI MƯƠI HAI

Thứ tư tuần ba

SUY NIỆM : 

“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. 

Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn”.

Khi đọc Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu, đặc biệt qua Bài Giảng Trên Núi từ chương V - VII (bài Tin Mừng hôm nay nằm trong khuôn khổ ấy), ta có thể hiểu rõ hơn việc Đức Giê-su kiện toàn Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ như thế nào. 

Mở đầu Bài Giảng Trên Núi là Tám Mối Phúc (thật), sau khi đã giáo huấn các môn đệ và những người theo mình về vai trò của họ là muối và ánh sáng cho trần gian (Mt 5,13-16), là bài Tin Mừng mà ta đọc và suy niệm hôm nay (c. 17-19) giúp họ có thể trở thành muối và ánh sáng. 

Để hiểu rõ thì ta cần lưu ý, Thánh sử Mát-thêu viết cho người Do Thái tin vào Đức Giê-su Ki-tô, vì thế vấn đề kiện toàn Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là hết sức quan trọng. Nếu không có sự vượt trội tuyệt đối ấy thì lời giảng dạy của Đức Giê-su là vô nghĩa với họ. Tám Mối Phúc (thật) là sự kiện toàn viên mãn mà ta gọi là Hiến Chương Nước Trời, phần tiếp theo giống như khai triển những mối phúc ấy, dưới dạng áp dụng vào thực tế cuộc sống. 

Ta gặp trong chương V cách nói này : “Anh em đã nghe Luật dạy [người xưa] rằng” (c. 21.27.31.33.38.43) và vế đối lập là : “Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em [biết]” (c. 22.28.32.34.39.44). Và Thánh Mát-thêu kết thúc Bài Giảng Trên Núi thế này : “Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư của họ.” (Mt 7,28-29).

Chính vì sự kiện toàn ấy mà “cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành”. Bộ luật ở đây là Lời Chúa. Bộ luật ấy tóm lại ở Tám Mối Phúc. Tám mối ấy đúc kết trong lời dạy này : “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 13,34)

-       Lạy Cha

-       Kính Mừng

-       Sáng Danh

LỜI NGUYỆN : 

Chúa ơi, "Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119,105), là Lời ban sự sống. Xin mở lòng soi trí cho con, giúp con biết lắng nghe, suy niệm, yêu mến, hiểu và biết áp dụng thực hành Lời Ngài trong đời sống con mỗi ngày, cho con trở thành chứng nhân của Lời Ngài trong cuộc đời. Amen.

NVD

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi