Góp nhặt cát đá

GƯƠNG THÁNH NHÂN

Ngày đăng:03-09-2017 |5:25 PM | 1876 Lượt xem

CÒN ĐỌC ĐỜI THÁNH GRÊGORIÔ CẢ,

 ĐỜI GIÁO HOÀNG TIẾN SĨ

 

Không mấy đời Giáo Hoàng có ảnh hưởng lớn trong Giáo Hội bằng đời Grêgoriô. Sức khỏe thì kém nhưng nghị lực thì lớn, và nhờ nghị lực phi thường Grê goriô đã làm nhiều việc hơn mọi người khỏe mạnh.

Đây là một người có những tư tưởng táo bạo rất cương quyết khi thực hiện sự nghiệp Giáo Hội, rất chính xác và tỉ mỉ theo dõi công việc bắt đầu làm, thật đúng là dòng dõi những con người vĩ đại xây dựng Giáo Hội.

Tính nết Grêgoriô thường nhiệm nhặt, tuy nhiên vì có lòng quảng đại thương người, nên được mọi người yêu mến, kể cả kẻ dưới quyền trực tiếp phải liên tục chấp hành, những lệnh khắt khe.

Còn về sự thông minh rất đặc sắc, Grêgoriô có trí khôn rất minh mẫn, nhận xét người và việc rất nhanh và trúng, nghệ thuật lãnh đạo rất khéo léo, hiện thực, và vì thế thành công luôn. Ngày nay người ta còn giữ lại hơn chín trăm bức thư Grêgoriô đẻ lại, các sách thì nhiều vô kể, đặc biệt những bài suy ngẫm và giải thích phúc âm, giải thích tiên tri Ê giê ki en sách về luân lý, và nghề giảng đạo Linh mục, sách về lễ nghi, và các tập đối thoại nói về đời sống công giáo, Grêgoriô còn có công lớn về việc sáng lập và phát triển nhạc trong lễ nghi, vì thế thanh nhạc trong nhà thờ được gọi là nhạc Grê goriô, trang nghiêm sốt sắng, sâu sắc lạ thường cho đến ngày nay vẫn còn nuôi dưỡng Giáo Hội.

Grê goriô còn tổ chức ban nhạc, ban hát của tòa thánh, nổi tiếng hết thể kỉ này đến thế kỉ khác, và ngày nay vẫn còn.

Grê goriô cũng tự lực cho phát triển đàn nhà thờ, nhạc, dụng cụ, nghệ thuật âm nhạc tiến triển sau này như người rất nhiều. Không ai có thể ngờ rằng một người ốm yếu Grê goriô lại làm được nhiều việc như vậy. Grê goriô còn một phạm vi hoạt động nữa rất quan trọng. Đó là sự nghiệp tổ chức và cứu trợ xã hội tan hoang thời ấy, là đấng chăn chiên chăm lo đến dân mình, Grê goriô dành một thời gian lớn cho việc giảng dạy giáo dân, việc này Grê goriô làm mỗi tuần trong nhà thờ mình để chấm dứt loạn lạc, Grêgoriô dùng ảnh hưởng mình để chấm dứt các cuộc chiến tranh giữa nhiều vua quan, nhất là miền bắc nước Ý thời đó. Người đã dập tắt được nhiều cuộc loạn ly như vậy, giáo dân túng thiếu đói khát, Grêgoriô đứng ra tổ chức cứu trợ, thúc đẩy mọi người tham gia cứu trợ khắp nơi. Do sự điều động và khuyên răn của người, giáo sĩ, giáo dân mọi miền đứng lên giúp đỡ lẫn nhau, hàn gắn những vết thương loạn ly, lập lại trật tự an ninh, gom góp tiền gạo giúp kẻ nghèo khó, một phong trào cứu tế vĩ đại khởi lên và hoạt động đắc lực.

Tai họa lớn nhất kì ấy là bệnh dịch hạch nhà cầm quyền phần đời bất lực, Grê goriô phải xuất thân, một mặt cầu nguyện liên tiếp để Chúa thương dập tắt bệnh hoạn, mặt khác tổ chức chữa bệnh hết lòng hết sức, và cuối cùng bệnh dịch hạch được dập tắt.

Cũng như nạn đói được trừ, an ninh được củng cố, lắm lúc công việc bận bịu quá Grêgoriô phải thốt lên, thế này thì tôi tự hỏi tôi, còn là Giáo hoàng lo phần giảng đạo không, hay tôi trở thành ông vua phần đời lo việc phần xác cho người ta nữa.

Công lao của Grêgoriô về mọi mặt thật là lớn lao.

 

BÀI 3: CÒN ĐỌC

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi