Giáo lý, huấn dụ của ĐTC

7 loại cám dỗ, ĐTC nói với các giáo sĩ, tu sĩ và chủng sinh Ai Cập, 29/4/2017

Ngày đăng:02-05-2017 |4:30 PM | 1236 Lượt xem

7 loại cám dỗ

Đức Thánh Cha nói với các giáo sĩ,

tu sĩ và chủng sinh Ai Cập, 29.04.2017

 

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi