Gia tài truyền lại

Tình yêu Thiên Chúa là tình yêu tác tạo

Ngày đăng:04-06-2020 |4:10 AM | 454 Lượt xem

Ngày mùng bốn

TÌNH YÊU CHÚA LÀ TÌNH YÊU TÁC TẠO

Bản chất Thiên Chúa là tình yêu

Thiên Chúa là tình yêu, nhưng tình yêu thì lan ra, tình yêu chân thật là cho đi. Trong Ba Ngôi Thiên Chúa tình yêu là cho đi nên Ba Ngôi yêu nhau, ở trong nhau như một. Sách Thánh còn dạy chúng ta rằng : Thiên Chúa là tình yêu nên Người đã dựng lên loài người chúng ta, ban cho chúng ta sự tồn tại sự sống và tình yêu Người. Trong kinh nguyện Thánh Thể mẫu 4 có câu :

“Lạy Cha chí thánh, chúng con tuyên xưng Cha là Ðấng cao cả, đã tác tạo mọi sự theo thượng trí và tình thương”.

Thiên Chúa đã yêu thương mà dựng nên mọi sự trong đó có chúng ta. Kinh cầu nguyện cũng nói :

 “Nhưng Cha cũng là Đấng duy nhất tốt lành, và là nguồn mạch sự sống, đã tác tạo mọi loài để ban cho chúng đầy tràn ơn phúc, và cho nhiều thụ tạo vui hưởng ánh sáng huy hoàng của Cha”.

Tất cả các nhà thần học, huyền học, tất cả các Thánh, toàn thể cựu truyền trong Giáo hội đều hợp nhau và nói rằng : Vì Thiên Chúa là tình yêu, Thiên Chúa đã muốn tạo dựng nên chúng ta, để chúng ta được tham dự vào tình yêu của Chúa. Thiên Chúa yêu thương chúng ta và chúng ta được dựng nên để yêu thương Thiên Chúa, và đấy là hạnh phúc cuối cùng của chúng ta. Tạo vật này, toàn thể trời đất này với tất cả loài người là công trình Thiên Chúa đã dựng nên. Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta theo hình ảnh Người để có những tạo vật xứng với tình yêu Chúa, được vui hưởng tình yêu bao la của Chúa.

Chúa đã muốn có những tạo vật xứng đáng Chúa yêu mến, đáng được vui hưởng tình yêu Chúa, vì thế Chúa đã tạo thành chúng ta, để gọi chúng ta được tồn tại, để có chúng ta, đã cần có một trời một đất, cần có thế giới vô cơ và hữu cơ chuẩn bị cho cuộc tiến hóa đạt đến loài người chúng ta, vì vậy đã có một trời một đất mới, cần có thế giới vô cơ, cần có cuộc tiến hóa muôn loài từ hàng triệu triệu, hằng tỷ năm trải qua bao hình thái, từ vật vô cơ đến vật sống, từ vật sống thấp nhất đến con người chúng ta.

Chúa đã muốn có loài người để Chúa yêu, để loài người được yêu Chúa. Để loài người được yêu Chúa, nên đã có một sự chuẩn bị, đã có những điều kiện mênh mông như vậy. Để có con người, phải có cuộc tiến hóa, cần có sinh vật cao đẳng, trước đấy cần có những sinh vật hạ đẳng thấp hơn, trước đấy cần có thực vật, trước đấy cần có thế giới vô cơ, các phân tử lớn, trước đấy phải có sự hình thành các tinh tú, toàn thể tạo vật đã có là để chuẩn bị cho con người, hoặc là cặn bã thừa của cuộc chuẩn bị ấy, khoa học càng ngày càng đã trông rõ điều này và chúng ta thấy loài người chúng ta đã được Chúa tạo thành như thế đấy. Ta thấy tất cả công trình tình yêu Chúa tạo dựng chúng ta là như thế đấy.

Chúng ta thường nói Ngôi Hai nhập thể là để sửa lại chương trình Chúa bị phá vỡ, mỗi khi chúng ta nghĩ đến Trái Tim Chúa thì chúng ta nghĩ đến công việc cứu vãn loài người đã phạm tội. Tội lỗi làm đau Trái Tim Chúa điều này là đúng.Tuy nhiên ta phải nhớ thêm điều này là Thiên Chúa đã dựng lên mọi sự là trong Chúa Ngôi Hai.

Phúc Âm theo Thánh Gio-an đã viết :

“Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.

            Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,

            và Ngôi Lời là Thiên Chúa.

Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.

Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành,

            và không có Người,

            thì chẳng có gì được tạo thành.

            Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống,

            và sự sống là ánh sáng cho nhân loại” (Ga 1,1-4).

Chúng ta xem mọi sự có được, mọi sự được tồn tại, mọi sự thành sự là trong Ngôi Hai. Thánh Phao-lô cũng viết trong thư gửi giáo dân Cô-lô-sê về Chúa Ki-tô như sau :

“Người là hình ảnh Thiên Chúa vô hình là anh cả mọi tạo vật. Trên trời và dưới đất hữu hình và vô hình các bệ thần, quyền thần, quản thần, uy thần, mọi tạo vật đã được dựng nên bởi Người và cho Người. Người có trước mọi tạo vật và mọi tạo vật tồn tại là TRONG NGƯỜI” (Cl 1,15-16).

Như vậy Thiên Chúa là tình yêu, vì yêu Chúa đã dựng lên chúng ta, và dựng nên trong Ngôi Hai. Chúng ta tồn tại là hậu quả và là ân huệ của tình yêu Chúa, trong kinh Cám Ơn chúng ta vẫn đọc : “Con cám ơn Đức Chúa Giời là Chúa lòng lành vô cùng chẳng bỏ con “không” đời đời mà đã dựng nên con”. Chúng ta không phải là “không”, chúng ta đã thoát khỏi cái “không” mà được gọi đến tồn tại. Nói đúng hơn mà giản dị hơn, chúng ta đã được tồn tại, đã “có”, đã là chúng ta là nhờ ân huệ tác tạo của Chúa, và Chúa yêu ta và ta muốn ta yêu Chúa, chúng ta đã được gọi đến tồn tại là trong Chúa Ngôi Hai. Nói thế để ta hiểu tình yêu Chúa đã được thể hiện trong Ngôi Hai, bởi Ngôi Hai mênh mông và hữu hiệu đến thế nào. 

Còn gì hơn để lòng chúng ta cảm thấy xúc động đến đáy cùng, và còn có cách gì hơn là để suốt đời sống trong cảm tạ và yêu mến Chúa trong Trái Tim Chúa Giê-su. Chúng ta nhận ra tất cả chiều sâu thăm thẳm của tình yêu Thiên Chúa đối với chúng ta ngay trong tồn tại của bản thân chúng ta. Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su, xin cho chúng con luôn cảm thấy nơi trái tim Người tất cả chiều rộng chiều dài, chiều cao, chiều sâu của tình yêu Chúa đối với chúng con, để trái tim chúng con cảm mến bởi từng ấy yêu thương mà lại cuốn con vào tình yêu Chúa suốt đời đến tận cùng. Amen.

PHQ

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi