Gia tài truyền lại

Tình yêu của Thiên Chúa là một tình yêu khắt khe

Ngày đăng:07-06-2020 |4:32 AM | 487 Lượt xem

Ngày mùng bẩy

TÌNH YÊU CỦA THIÊN CHÚA LÀ MỘT TÌNH YÊU KHẮT KHE

Năm mươi ngày sau khi ra khỏi Ai Cập Dân Chúa đến chân núi Si-on, ở đấy Thiên Chúa ban lề luật Người cho dân, luật thứ nhất như sau :

 “Chính ta là Gia-vê Thiên Chúa ngươi 
Đã cho ngươi ra khỏi xứ sở Ai Cập, khỏi nhà nô lệ. 
Ngươi không có thần nào khác ngoài ta 
Ngươi sẽ không làm cho ngươi một hình tượng nào, 
giống bất cứ cái gì ở trên trời ở mặt đất hay dưới nước.  
Ngươi sẽ không được sấp mình trước chúng, 
vì ta Gia-vê là Thiên Chúa ngươi.  

Ta là một Thiên Chúa hay ghen”.

Chúng ta lên nhấn mạnh đến câu cuối cùng “ta là một Thiên Chúa hay ghen”. Chúa yêu ta nên muốn ta yêu Chúa, không được yêu thần tượng nào khác, Chúa yêu ta đến ghen tuông, vì yêu ta quá sức mà ghen tuông, tình yêu Chúa rất khắt khe, đó là giới luật thứ nhất và trên hết. Đọc đến câu này, ta cần cảm thấy sức mạnh tình Chúa yêu. Điều cần chú tâm khi thấy yêu cách khắt khe của Chúa là mối tình tha thiết thâm sâu của Chúa đối với ta, Chúa yêu ta đến thế đó, yêu đến ghen, yêu đến nỗi đời ta chỉ được yêu Chúa, Chúa là Thiên Chúa duy nhất, như đoạn khác trong sách kinh nói rằng :

“Yêu Chúa trên hết mọi sự, hết lòng hết sức hết trí khôn, hết linh hồn ta”.

Có một đòi hỏi tuyệt đối vì tình Chúa yêu ta là tuyệt đối vô cùng. Đây là vấn đề tình yêu, không phải là bổn phận, không phải là ơn nghĩa. Ta cần phân biệt điều này, phân biệt tình khác, ơn nghĩa khác. Đối với một người làm ơn cho ta, cho ta cái này giúp ta cái khác thì ta cảm khích, ta phải biết ơn, ta phải cảm ơn thế thôi. Đấy là vấn đề ơn, vấn đề nghĩa. Một người nào thấy ta đói, thấy ta gặp tai nạn mà thương ta giúp ta, thì ta cảm kích ta biết ơn. Biết ơn khác sự thương xót ấy đòi hỏi lòng cảm ơn, biết ơn là đủ, người ta có thể thương ta mà không yêu ta, có thể làm ơn cho ta mà không có tình yêu với ta, ta có thể biết ơn mà không yêu, và biết ơn là đủ. Để đền ơn là chỉ cần có sự biết ơn đối với người làm sự nghĩa, không nhất thiết họ yêu ta, không nhất thiết là ta phải yêu lại.

Nghĩa khác, tình khác, thương khác, yêu khác, thường thương thì một thái độ kẻ cả, kẻ trên, có thế hơn ta, bên trên ta từ trên cúi xuống thương ta, và ta mang ơn thì phải biết ơn. Có một khoảng cách giữa hai người, có cấp bậc giữa hai người, mà khi đã có khoảng cách, cấp bậc thì không thể nói là có tình yêu, tình yêu chỉ có hòa một và kết hợp không có khoảng cách. Chỉ nguyên sự thương xót không thể gây tình yêu, nhiều khi gây sự tức tối thì có, vì người được thương xót như bị lép vế, bị hạ xuống trước mặt người làm ơn cho mình mà cảm thấy tủi thân, cảm thấy tủi nhục mà có phần tức tối, tuy bắt buộc nhận ơn vì mình gặp khó khăn mà vì bắt buộc phải cảm ơn, nhưng tình yêu thì không có.

Chúa đối với ta thì không phải là làm ơn, không phải là thương trước, Chúa yêu trước, vì yêu thì thương, vì yêu thì cảm thấy thương ta và an ủi, cứu giúp ta, như thế khác hẳn, tình yêu đi trước, sự thương giúp đến sau, có sự hòa hợp tình cảm trước rồi mới giúp ta. Ta nên đặc biệt chú ý điều này, tình yêu Chúa không hạ ta xuống, mà nâng ta lên, sau này khi học về tình yêu Chúa Giê-su, ta sẽ thấy rõ mặt này, và hiểu rõ câu Chúa nói rằng :

“Thầy không gọi các con là đầy tớ nữa  mà gọi các con là bạn hữu”.

Chúa yêu ta vì thế tình yêu đòi hỏi tình yêu, Chúa yêu ta nên muốn ta yêu Chúa, không phải chỉ có biết ơn, cám ơn mà yêu, yêu rồi thì biết ơn, cảm ơn, như thế khác hẳn. Chúa yêu ta, đòi hỏi tình yêu ta và đỏi hỏi khắt khe, tình yêu Chúa đã đến ghen tuông chứng tỏ mức độ tình Chúa yêu ta sâu sắc đến thế nào, chúng ta cần ý thức được mức thâm sâu của tình yêu Chúa ấy. Ta hãy phân biệt rõ sự thương, sự làm ơn, sự cứu giúp với tình yêu, đây là tình yêu chứ không phải là thương xót, không phải là thái độ ban ơn, không phải là thái độ kẻ ban và kể ơn, không phải từ trên chiếu cố xuống, mà là vấn đề tình yêu. Ta phải cảm thấy tình yêu Chúa để rồi yêu Chúa, yêu mình Chúa là duy nhất, yêu hết lòng hết sức, vì Thiên Chúa là Thiên Chúa hay ghen.

Vấn đề đầu tiên là ta phải cảm thấy tình yêu sâu sắc của Chúa, phải nhận thấy trong óc ta, rồi trong tim ta, rồi để tim ta yêu Chúa như Chúa muốn ta yêu Người, nghĩa là hết sức ta, nếu ta không cảm thấy thì không khác ta chỉ có sợ Chúa, cùng lắm biết ơn Chúa hay trông cậy, mong ơn Chúa, chứ chưa phải là yêu, và như thế chúng ta ở ngoài vấn đề. Chúng ta hãy xét mình lại về vấn đề căn bản này mà đi đến tình yêu tinh tuyền chân thật và hết lòng ta. Amen.

PHQ

 

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi