Gia tài truyền lại

Tính chất tình yêu Chúa : Yêu cụ thể trong hành động

Ngày đăng:18-06-2020 |4:10 AM | 530 Lượt xem

Ngày mười tám

TÍNH CHẤT TÌNH YÊU CHÚA : YÊU CỤ THỂ TRONG HÀNH ĐỘNG

Ai đọc Phúc Âm sẽ nhận thấy một tính chất này rất rõ trong Chúa Giê-su, đó là tình yêu người rất cụ thể, không chung chung, không mơ hồ, không vu vơ, không lý thuyết, nhưng thể hiện ngay trong những việc bình thường của cuộc sống và dẫn đến hành động. Trái Tim Chúa rất nhạy cảm với những hiện tượng xảy ra xung quanh Chúa, những việc có thật trước mắt.

Chúa thấy bà mẹ góa Na-im khổ vì đứa con trai độc nhất chết, và Phúc Âm nói Chúa chạnh lòng thương, Chúa yên ủi bà, bà đừng khóc nữa, rồi Chúa cho anh thanh niên sống lại. Chúa thấy đám đông đói, Phúc Âm nói : Chúa thấy dân chúng đông đảo, và người chạnh lòng thương xót họ vì họ như đoàn chiên không có người chăn chiên, và rồi Chúa làm phép lạ hoá bánh ra nhiều cho họ ăn no nê. Thánh Mác-cô kể lại Chúa chữa một người bại tay, đám Pha-ri-sêu rình xem Chúa có chữa vào ngày sa-ba chăng? Phúc Âm kể lại : Chúa biết lòng xấu của họ và nhìn quanh họ một lượt vừa thịnh nộ vừa buồn vì lòng chai đá của họ, rồi Chúa cứ vẫn chữa người bại tay. Trái Tim Chúa đúng là bằng xương, bằng thịt, buồn thương, thịnh nộ, lòng như thắt lại trước cảnh xấu xa chai đá của kẻ dữ, mủi lòng trước cảnh thương tâm v.v… có phản ứng xẩy ra, tình yêu Chúa không lý thuyết, không trừu tượng, không phải yêu vu vơ, nhưng thực tế và dẫn đến hành động. 

Thương người đói thì cho ăn, thương người bệnh thì chữa lành, thương người tội lỗi thì tha tội, cái đói cái khổ của người đời đi sâu vào lòng Chúa và gây xúc động Trái Tim Chúa. Chúa đã từng kết án vị thầy cả và thầy Lê-vi, trong câu chuyện người Sa-ma-ri nhân hậu, hai vị ấy đã đi qua người bị cướp đánh gần chết ở bên vệ đường mà không biết xót thương. Về người Sa-ma-ri nhân hậu Chúa kể : một người Sa-ma-ri đi qua đấy, thấy thế thì chạnh lòng thương, và cởi buộc, và băng bó thương tích, đặt trên lừa, đưa đến nhà trọ bỏ tiền ra săn sóc (x. Lc 10,25-37). 

Nói lên sự thương yêu chung chung theo lý thuyết thì dễ. Đọc kinh dạy phải thương yêu nhau thì dễ. Phân tích phải thương yêu nhau, đem lý luận để xây dựng bổn phận phải thương yêu nhau thì dễ. Đấy là vấn đề óc, tuy không phải là ai cũng nghĩ ra được, nhưng còn là dễ, yêu nhau cụ thể là vấn đề tim, từ óc xuống đến tim con đường thế mà dài, không phải ai cũng đi tới. Nhiều người muốn nói phải thương yêu nhau nhưng là nói cách trìu tượng, lý thuyết, đến khi gặp hoàn cảnh cụ thể thì mắt không trông ra, không nhận ra, và vẫn cứ bỏ qua như thầy cả, thầy Lê-vi trong chuyện người Sa-ma-ri nhân hậu; vẫn bảo phải cho người đói ăn, nhưng người đói đầy ra đấy, không thấy, còn mải lý luận; vẫn biết phải bảo vệ kẻ bị áp bức, người bị áp bức đầy ra đấy, nhưng không thấy, còn mải chuyện đâu đâu, không có cụ thể không sát với thực tế, không nhập vào cuộc sống, chỉ sống bằng óc thì hỏng. Phải sống bằng tim.

Tuy nhiên tim nhạy cảm nhiều khi không đủ cứu người, đau xót cảnh đói của bố mẹ, anh chị em, hàng xóm láng giềng nhưng rồi thôi, vì không muốn bỏ gạo tiền ra giúp, còn mong muốn lời lãi là đàng khác. Nhiều khi có người cũng thương đồng bào bị áp bức khổ sở, nhưng rồi thôi để đấy vì sợ khó khăn gian khổ đến bản thân. Chính vì thế chúng ta đã biết, tình yêu không phải là vấn đề phát xuất từ óc và kết thúc ở óc, cũng không phải phát xuất từ tim rồi kết thúc ở tim, phải từ óc tràn cả tim cả thân rồi dẫn đến hành động cụ thể.

Tình yêu Thiên Chúa luôn cụ thể và thể hiện bằng việc cụ thể, từ đạo Cũ đến đạo Mới đều là thế, và tiến triển từ đạo Cũ sang đạo Mới. Chính vì thế mà Kinh Thánh không phải là một sách lý thuyết, nhưng là một sách lịch sử nghĩa là kể việc cụ thể, tình yêu cụ thể của Chúa đối với Dân Người, không phải là lời dạy khôn dạy ngoan về lý thuyết. Chúa thương dân thì đã cho ra khỏi Ai-cập, cho vào đất hứa, cho cách ăn nết ở, lễ nghi cụ thể, luật phép cụ thể, từng cho rượu cho bánh, cho sữa ngon mật ngọt cho bình an khỏi quân thù hãm hại v.v...

Chúa yêu thương Dân Người và Chúa có chương trình cụ thể cho dân, không vu vơ và rất cụ thể. Con người phải thi hành chương trình ấy của Chúa, phải cụ thể, phải thể hiện ra hành động, tình yêu Chúa không vu vơ không chung chung, không lý thuyết mà cụ thể và hành động, tình yêu Chúa là tình yêu sống, trong cuộc sống thực tế.

Chúng ta đã biết, Chúa hành động đến cùng, đến chết cũng cứ làm. Chúng ta ngày nay không có quyền như Chúa, nhưng trong phạm vi khả năng của ta, ta phải yêu nhau cụ thể và bằng hành động của Chúa theo chương trình Đức Chúa Cha. Chúng ta cần suy ngắm nhiều về tình yêu Chúa theo khía cạnh này và uốn tình yêu chúng ta đi vào cụ thể và hành động như Chúa vậy. Amen.

PHQ

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi