Gia tài truyền lại

Suy niệm về Chúa Cha - ABBA

Ngày đăng:04-05-2017 |3:05 PM | 918 Lượt xem

Về Thiên Chúa Abba 

"Trong đạo công giáo, “Thiên Chúa là đầu mọi sự là cùng hết mọi loài”, vì vậy chúng ta bắt đầu học về Thiên Chúa. Đây chỉ nói đến những điều chính yếu, cái cột sống, chưa nói đến những xương sườn bám vào cột sống ấy, thí dụ chương trình của Thiên Chúa, Thiên Chúa tạo dựng và cứu độ, chưa nói đến các bí tích v.v... Sau những điều ấy sẽ tiếp nối đến các nhân đức chẳng hạn. Ta sẽ nối vào đấy việc tôn sùng Đức Maria và các thánh...

Sau đây là một cố gắng nhỏ nhoi về một vấn đề nhỏ thôi nhưng rất quan trọng. Đó là vấn đề Thiên Chúa, cụ thể là Thiên Chúa Abba. Cứ tưởng đây là đơn thuần nhưng sự thực cũng khá phức tạp, và liên quan trực tiếp đến đời sống thường ngày của chúng ta. Nói cho rõ, giáo dân ta chẳng chú ý mấy đến vấn đề này, thật là thiếu sót lớn. Những trang sau đây cũng là liều thử đề cập đến vấn đề gai góc này, không dám cho là mình đúng. Nếu còn điều gì thiếu sót (mà chắc chắn còn nhiều lắm) ta sẽ cùng nhau sửa chữa và bổ khuyết sau. Nguyên về một vấn đề nhỏ này thôi, để cho đầy đủ, sẽ cần sự đóng góp của rất nhiều người".

Lm Laurensô Phạm Hân Quynh

MỜI CÁC BẠN THEO DÕI

 

Bài một : Về Chúa Cha, phần một : Nhận biết Thiên Chúa

Bài hai

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi