Gia tài truyền lại

Nguồn gốc và mục đích tháng Trái Tim Chúa Giê-su

Ngày đăng:01-06-2020 |4:34 AM | 309 Lượt xem

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG TRÁI TIM CHÚA GIÊ-SU

NGUỒN GỐC VÀ MỤC ĐÍCH

THÁNG TRÁI TIM CHÚA GIÊ-SU

Sự tôn sùng Trái Tim Chúa Giê-su đã có từ rất xa xưa trong Giáo hội. Chúng ta biết rằng trong Phúc Âm Thánh Gio-an đã nói đến Trái Tim Chúa Giê-su trên cây Thánh giá đã bị lưỡi đòng của tên lính đâm thâu qua, có máu cùng nước chảy ra. Theo ý Thánh Gio-an thánh sử, máu đây là Máu trong phép Thánh Thể và nước là trong phép Rửa, hai bí tích chính trong đạo. Các bí tích là bắt nguồn từ Trái Tim Chúa, nghĩa là lòng Chúa yêu - thương chúng ta mà ra. 

Từ thế kỷ thứ 4 Thánh Au-gút-ti-nô đã nhắc lại điều này và nói rằng Trái Tim Chúa Ki-tô bị lưỡi đòng đâm qua, đã đổ máu để tha tội loài người. Trong thời trung cổ, các Thánh Bê-na-đô, Ri-ta về sau là Thánh Mác-tin, Thánh An-tôn… đã nói rõ về Trái Tim Chúa Giê-su như nơi ẩn náu, nơi nương tựa cho trái tim khốn khổ của chúng ta. Các bà thánh như An-giê-la, Ca-ta-ri-na… đã nhấn mạnh đến phương diện hãm mình ép xác, và yêu cầu học hỏi Trái Tim Chúa để biết cách sống và làm đẹp lòng Chúa hơn.

Thời gian càng tiến, lòng sùng kính Trái Tim Chúa càng lan rộng và ăn sâu trong Giáo hội. Thánh I-nha-xi-ô, Ca-xi-li-ô, Phan-xi-cô đều đòi hỏi mọi người cần học biết Trái Tim Chúa, yêu mến Người như Trái Tim Người đã yêu mến ta. Nhưng phải đợi đến Thánh Gio-an Ơ-đê ở thế kỷ thứ 17, vị Thánh sáng lập dòng, thành lập các chủng viện, cải tổ đời sống linh mục, thì sự sùng kính Trái Tim Chúa mới đi vào quy mô và có cơ sở giáo lý sâu sắc và hệ thống. Thánh Gio-an Ơ-đê đã nghiền ngẫm chuyên sâu về trái tim Chúa, suy ngắm trong đức tin, đào sâu giáo lý, và nhận ra Trái Tim của Đấng Thiên Chúa làm người, tượng trưng của tình yêu của Chúa Cha hằng thương tạo vật mình.

Trái Tim Chúa là biểu hiện và là kết qủa tình yêu Chúa Cha. Tất cả các mầu nhiệm trong đạo, sự sáng tạo muôn loài, mầu nhiệm Ngôi Hai nhập thể, mầu nhiệm cứu vãn, Thánh Gio-an Ơ-đê đều thấy lý do cuối cùng trọng tình yêu Chúa Cha, trong trái tim Thiên Chúa, chính tình yêu trái tim ấy được thể hiện khi chúng ta thấy phép Mình Thánh trên bàn thờ. Trái Tim Thiên Chúa yêu ta, đòi ta phải yêu mến Chúa hết trái tim chúng ta, đây là một ý rất lớn lao, phải nói là tóm tắt một cách sâu sắc toàn bộ thần học trong đạo. Năm 1670 Thánh Ơ-đê soạn bản kinh nguyện về Thánh Tâm, năm 1672 soạn một bản lễ Mi-sa cho các nhà thờ trong dòng mình.

Tuy nhiên chỉ có thế thì sự tôn sùng Trái Tim Chúa không thể lan rộng trong Giáo hội được, cùng lắm là trong dòng Thánh Ơ-đê hay vài vùng lân cận. Nhưng chẳng bao lâu sau trong một nhà dòng gần đấy có một nữ tu tên là Mác-ga-ri-ta đã được những ơn đặc biệt. Chính Chúa Ki-tô hiện ra với bà và truyền cho bà phải tung đi khắp nơi ánh lửa tình yêu Chúa, Chúa hiện ra mở Trái Tim Người cho bà xem, Trái Tim Chúa Giê-su một vòng gai bao quanh trên có một cây Thánh giá. Đây là nỗ lực cuối cùng Chúa ban cho như biểu hiện tình yêu Người cứu vãn loài người. Từ năm 1673 - 1675 Chúa hiện ra với bà Mác-ga-ri-ta Ma-ri-a rất nhiều lần như vậy. 

Lời kêu gọi của Mác-ga-ri-ta làm chấn động toàn Giáo hội, sự sùng kính Trái Tim Chúa lan rộng rất nhanh, hàng triệu triệu giáo dân khắp thế giới từ thế kỷ này qua thế kỷ khác sẽ lập lại lời xúc động của Chúa Ki-tô với Thánh nữ : Đây là trái tim đã yêu mến loài người biết bao ! Hai trăm năm sau Đức Giáo Hoàng Pi-ô thứ 9 lập thành lễ kính Trái Tim Chúa cho toàn Giáo hội. Mác-ga-ri-ta được phong Thánh năm 1920 và đến năm 1956 nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập lễ Thánh Tâm Đức,Giáo Hoàng Pi-ô 12 đã ra một thông điệp rất sâu sắc suy tôn việc sùng kính Trái Tim Chúa. 

Mục đích sự sùng kính trái tim Chúa : Ta xem đây là một nỗ lực cuối cùng và tận tình của Chúa để chứng tỏ lòng Người yêu mến chúng ta và mời gọi chúng ta yêu mến Người. Câu kinh có thể tóm tắt nền tảng sự sùng kính ấy là : Lạy Trái Tim Chúa Giê-su, trái tim Người hiền lành và khiêm nhường xin uốn trái tim chúng con lên giống Trái Tim Chúa. Hay câu kinh này : Lạy Trái Tim Chúa kết hợp làm một trái tim các tín hữu Chúa, xin hãy ban cho dân Chúa có trái tim biết yêu mến lề luật Chúa. 

Mục đích sự tôn sùng Trái Tim Chúa là để chúng ta biết tình yêu Chúa đối với chúng ta là thế nào, biết không những bằng óc nhưng biết bằng tim của chúng ta, không phải chỉ là hiểu mà là cảm thấy. Trong đạo vấn đề hiểu là cần, vấn đề lý luận là cần nhưng chưa đủ, Thánh Kinh không dùng chữ hiểu mà dùng biết, hiểu mới biết bằng óc, phải biết bằng tim, phải cảm thấy thực sự trong tim mình. Và rồi đến lần chúng ta đền đáp lại tình yêu Chúa bằng tình yêu của chúng ta, trong tháng Trái Tim Chúa chúng ta sẽ cố gắng tìm biết tình yêu Chúa ngày một hơn, và cầu nguyện để Chúa cho chúng ta được biết yêu mến Chúa hết lòng để đền đáp tình Chúa yêu ta tận tình đến thế. Amen.

PHQ

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi