Gia tài truyền lại

Con người làm chủ cả ngày Sa-bát (tiếp)

Ngày đăng:08-04-2017 |4:45 AM | 958 Lượt xem

Con người làm chủ cả ngày Sa-bát (tiếp)

Dân tộc Việt Nam rất chú ý đến vấn đề thời gian, nhất là trong những hoàn cảnh quan trọng của cuộc sống mình : cưới xin, ma chay, xuất hành làm một việc lớn nào. Người ta nhờ thầy bói, thầy phù thuỷ xem ngày xem giờ, và nhất nhất tuân theo. Con người lệ thuộc vào thời gian, có thể nói nô lệ của thời gian. Thời gian làm chủ con người.

Rõ ràng là con người Việt Nam chúng ta bị thời gian trăng trói. Chúng ta bỏ tiền đi xem bói xem toán, để mua dây rợ ràng buộc chính mình, mất tự do của chính mình, mà mình không ý thức được rằng mình bị nô lệ hoá bởi chính mình. Ngày này không được làm cái này, không được làm cái kia. Hôm nay mới được làm cái này cái nọ. Phải làm vào ngày này, giờ này. Có cái gì từ đâu đâu nó điều khiển mình, cứ phải theo : Con người mất quyền làm chủ của chính mình. Thế mà cứ nhắm  mắt theo thôi.

Con người Việt Nam ta cần được giải phóng khỏi cái cảnh nô lệ ấy, cái ách nô lệ vô hình của mấy thầy bói, thầy phù thuỷ phần đông vô học nói quàng. Cũng có những thầy phù thuỷ xem ra học hành uyên thâm, tra cứu phong thuỷ phong thổ, bát quái, tử vi. Thực tế ta gặp toàn những ông bát nháo, chẳng biết phong gì thổ gì, cùng lắm là thổ phỉ thổ tả, tử chứ không vi, không biết làm sao mà cứ tuân theo như thể mù quáng. Ta bỏ luôn cái phẩm giá của mình, đánh mất mình mà theo những người nói chẳng có cơ sở nào. Ta cần ý thức lại cái quyền làm chủ của chính mình, chính mình định đoạt lấy số phận mình, đời mình, công việc mình, thời gian của mình.

 Đức Giêsu dạy ta hãy làm chủ lấy thời gian của mình. Đến ngày Sa-bát rất thánh thiêng của đạo cũ, thế mà Người còn bảo là phải làm chủ nó. Chúng ta là những con người tự do, cần ý thức lấy điều ấy, và tróc khỏi trí óc ta cái mê tín vào định mệnh của thời gian. Không, chúng ta là chủ, thời gian Thiên Chúa ban cho chúng ta làm chủ, thời gian tuỳ thuộc quyền ta sử dụng. Phải vứt cái trăng trói của thời gian nó trói chúng ta, phải tự giải phóng khỏi cái quyền lực ảo của thời gian chính chúng ta tưởng tượng là nó có. Sứ điệp của Đức Giêsu giải phóng chúng ta : Dân tộc Việt Nam chúng ta đang rất cần sứ điệp này : Đó là chúng ta không thuộc vào thời gian mà thời gian thuộc về chúng ta.

Người công giáo Việt Nam chưa thấy hết cái giáo lý của mình là làm chủ thời gian, và chưa nói lên được điều ấy cho đồng bào mình. Cũng như xưa không nói lên được cái quyền tự do của thanh niên nam nữ tìm hiểu yêu đương nhau, phải đợi đám Tự Lực Văn Đoàn (với những cuốn Đoạn Tuyệt, Nửa Chừng Xuân, Gánh Hàng Hoa…) mới nói lên được cái quyền ấy. Con người làm  chủ cả ngày Sa-bát, cả ngày ba ngày bảy, ngày sát chủ, kim nâu… Bà con ta cũng đang bị tất cả những cái ấy thống trị trong trí óc. Cần có một cuộc giải phóng khỏi cái trăng trói ấy đang ràng buộc tâm hồn trí óc bà con ta. Đây không phải là vấn đề mất thời giờ đi xem bói xem phù thuỷ mà thôi, cũng không phải là vấn đề đỡ tốn phí tiền nong mà thôi, nhưng là vấn đề phẩm chất con người, giá trị con người, cho bà con ta ý thức được mình là con người làm chủ lấy mình, không để cho thầy bói làm chủ mình, đúng hơn không cho thời gian làm chủ mình.

Thực sự người công giáo được thoát khỏi những cái ấy, sao không làm cho bà con khác thoát ra được. Ta thử tưởng tượng, trên đất nước Việt Nam này, mà giải phóng được khỏi cái xiềng xích vào sự mê tín dị đoan ấy, kiêng kị ngày giờ năm tháng, để lấy vợ lấy chồng, làm nhà, sắm xe, khởi động công ăn việc làm… thì bầu không khí sẽ thông thoáng, sẽ văn minh, cất được bao nhiêu lo âu sợ hãi vu vơ đến thế nào. Rồi đây người công giáo phải để tâm nghiên cứu cái lý do bà con bên lương kiêng kị như thế. Có cái lạ là ngày nay còn nhiều người xem ra có văn hoá, văn minh, thế mà còn tin mạnh về chuyện ấy. Lớp thanh niên ngày nay còn tin như thế nhiều không, bởi vì hỏi thì các bạn ấy thường chỉ đổ cho cha mẹ vẫn còn mê tín, có thật như thế không. Làm thế nào để rứt được cái dây rợ ấy khỏi đầu óc bà con ta ? Cần để Phúc Âm phải giải phóng chúng ta là thế đấy.

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi