Gia tài truyền lại

Cội rễ của tình yêu Chúa Giê-su

Ngày đăng:03-06-2020 |4:07 AM | 589 Lượt xem

Ngày mùng ba

CỘI RỄ CỦA TÌNH YÊU TRÁI TIM CHÚA GIÊ-SU

Thánh Gio-an Ơ-đê khi suy gẫm về tình yêu Chúa Giê-su thấy rằng phải tìm ở nơi chính bản thân Thiên Chúa Ba Ngôi. Thánh Gio-an Tông đồ Thánh sử trong thư thứ nhất của người có nói rằng : “Thiên Chúa là Tình yêu (1Ga 4,8). Bản chất Đức Chúa Trời là tình yêu. Chúng ta biết Thiên Chúa chúng ta yêu mến tôn thờ là Thiên Chúa Ba Ngôi. Ba Ngôi nhưng là một Thiên Chúa, Ba Ngôi thương yêu nhau đến mức thành một. Chỉ có một Thiên Chúa là vì “Thiên Chúa là Tình yêu và tình yêu hòa một, tình yêu tuyệt đối vô cùng, nên sự hợp nhất cũng tuyệt đối vô cùng, thành một hoàn toàn. “Thiên Chúa là tình yêu”, thánh Gio-an nói thế, bản chất Thiên Chúa là tình yêu, đây là điều ta không bao giờ được quên.

Khi chúng ta hỏi : Thiên Chúa là ai, nếu trả lời rằng : Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, thế thì ta chưa nói lên được bản chất của Thiên Chúa, như thế mới nói được quyền năng của Chúa, mới nói được một chức năng mà thôi, tuy là chức năng quan trọng, cũng như khi ta hỏi ông A là người thế nào, nếu ta bảo là : ông A là thợ mộc, hay thợ nề, hay thuyền chài, hay lái xe v.v... thế là ta mới nói lên nghề nghiệp của ông A, mới tỏ lộ một chức năng của ông A. Cũng vậy khi ta nói Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên trời đất muôn vật, ta mới nói đến chức năng của Chúa, quyền năng của Chúa, chỉ là câu của thánh Gio-an mới nói được bản chất của Chúa, khi người nói rằng : « Thiên Chúa là tình yêu ». Chính vì vậy mà Thiên Chúa vô hình vô tượng, chính vì thế mà Thiên Chúa là thiêng liêng, chính vì thế mà Ba Ngôi thành một Thiên Chúa. Ba Ngôi Thiên Chúa yêu nhau, Ba Ngôi ở trong nhau, mang nhau, trong nhau thành một. Thánh Gio-an viết :

“Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,7-8).

Người còn viết :

“Còn chúng ta, chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta, và đã tin vào tình yêu đó. Thiên Chúa là tình yêu: ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy (1 Ga 4,16).

Vậy chúng ta tin Thiên Chúa là tình yêu, đời sống Chúa Ba Ngôi là đời sống tình yêu phong phú, tình yêu mãnh liệt đến nỗi Ba Ngôi thành một Thiên Chúa. Chúng ta là người Công giáo cần ý thức luôn đến điều này, phải nhớ luôn, phải cảm thấy liên tục chân lý cội rễ của đạo, rằng bản chất của Thiên Chúa ta là một mối yêu thương vô cùng khăng khít, vô cùng mạnh mẽ, một suối yêu đương, một biển yêu thương mênh mông, một xoáy yêu đương vô cùng vô bờ. Thiên Chúa chúng ta không phải là một thần tượng, không phải là một vật, một sự gì, không phải là một thứ thần câm điếc, không phải là một ông thần đáng kinh đáng sợ, cũng không phải chỉ là vô cùng phép tắc là chính, không phải là ông quan tòa nghiêm khắc và thông suốt, mà chính là bản chất Chúa chúng ta là tình yêu.

Thiên Chúa dào dạt tình yêu trong Ba Ngôi lại giàn ra bề ngoài, trong tạo vật vì yêu dựng nên để được tham dự vào tình yêu vô bờ của Người. Khi loài người phạm tội Người còn cứu nhiều thể nhiều cách không xong, thì cuối cùng đã sai Con Người xuống thế làm người có xương có thịt như ta để cứu ta. Ngôi Hai nhập thể là Ngôi Hai Thiên Chúa, nghĩa là tình yêu. Vì vậy, bản chất cốt lõi trong Chúa Giê-su mặc thân xác loài người chúng ta cũng là tình yêu và là Ngôi Hai Thiên Chúa. Nên khi ta nói đến Trái Tim Chúa Giê-su, là ta có ý nói đến tình yêu Ngôi Hai nhập thể, bởi vì như trong kinh cầu ta đọc : “Trái Tim Chúa Giê-su hợp làm một cùng Ngôi Thứ Hai cho trọn”. Trái Tim hợp làm một cùng Ngôi Hai Thiên Chúa thế là nguồn gốc yêu thương, suối yêu thương, gồm sự công chính và sự thương yêu. Hay cũng như trong kinh cầu ta đọc : “Trái tim Đức Chúa Giê-su là lò lửa mến hằng cháy. Trái Tim Đức Chúa Giê-su đầy sự nhân lành cùng sự yêu dấu”.

Mỗi khi chúng ta nghĩ đến Chúa Giê-su nghĩa là Ngôi Hai nhập thể, chúng ta nghĩ đến Trái Tim Chúa thì cần phải lòng bảo lòng, trái tim bằng thịt máu này của Chúa Giê-su con Đức Bà Ma-ri-a là chính thuộc Ngôi Hai Thiên Chúa. Nên khi nhìn, khi nghĩ đến Trái Tim Chúa Giê-su ta phải nghĩ đến cội rễ nghĩa là đến Ngôi Hai Thiên Chúa, Ngôi Hai nhập thể, bản chất tình yêu vô biên, bản chất Thiên Chúa là tình yêu được thể hiện ra ở đây trong trái tim bằng thịt này của Chúa Giê-su, ta nhìn thấy chính tình yêu là Thiên Chúa trong trái tim của Chúa Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta.

Lạy trái tim cực Thánh Chúa Giê-su, nơi giót tính Đức Chúa Trời ngự, nghĩa là tình yêu Thiên Chúa ngự trị, biểu hiện và thể hiện tình yêu bao la của Chúa Trời. Chúng con thờ lạy nơi Trái Tim Chúa chính bản chất Thiên Chúa là tình yêu vô biên, là vực thẳm tình yêu Con Thiên Chúa ở giữa chúng con. Xin hãy mở mắt linh hồn con, xin hãy cảm hóa lòng trí chúng con, xin hãy đốt lên lòng chúng con lửa tình yêu là chính bản thân Chúa, để chúng con không những biết Chúa là tình yêu mà còn yêu mến Chúa là tình yêu hết lòng chúng con. Amen.

PHQ

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi