Gia tài truyền lại

Chúa Thánh Thần làm gì trong ta?

Ngày đăng:29-05-2017 |5:33 AM | 1932 Lượt xem

Bài ba

THÁNH THẦN LÀM GÌ TRONG TA LÀ CHÍNH

1 - Thánh Thần như gió, như nước, như lửa thanh tẩy ta và chuẩn bị lòng ta đón Đức Giê-su đến trong ta. Một trong nhiệm vụ chủ yếu của Thánh Thần là đưa Đức Giê-su  đến trong. Xưa Thánh Thần đã đưa Ngôi Lời Chúa sinh trong lòng Đức Ma-ri-a Trinh nữ. Nay Thánh Thần tiếp tục đưa Đức Giê-su đã chết và đã sống lại đến trong Giáo Hội và mỗi người chúng ta.

Hằng ngày, khi linh mục làm lễ Mi-sa, đặt tay trên lễ vật là bánh và rượu, đấy là để biến bánh và rượu thành Mình Thánh và Máu Thánh Đức Giê-su. Mình Máu Thánh đã chịu chết và sống lại. Rõ ràng là Thánh Thần đưa Đức Giê-su đến. Chủ tế chỉ là dụng cụ sống Thánh Thần dùng để đưa Đức Giê-su đến mà thôi, khi chủ tế đặt tay và đọc lời truyền.

Ta nên nhớ kỹ, Thánh Thần có nhiệm vụ chính yếu là đưa Đức Giê-su đến. Sau đấy khi ta nhận Mình Máu Thánh Đức Giê-su vào trong ta. Gốc là nhờ Thánh Thần.

2 - Trong thư gửi Rô-ma Phao-lô viết:

Khi làm cho anh em nên nghĩa tử, khiến chúng ta được kêu lên. Áp-ba, Cha ơi, chính Thần Khí chứng thực cho thần khí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy, đã là con thì cũng được thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, tức thì được làm thừa kế với Đức Ki-tô.

Trong thư gửi Ga-lát, Phao-lô con nói:

Thật vậy, nhờ đức tin tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa trong Đức Giê-su Ki-tô. Để chứng thực anh em là con cái. Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con Ngài đến ở trong long anh em mà kêu lên, Áp-ba, Cha ơi!

Nhờ Thánh Thần chúng ta được làm nghĩa tử, là con cái Thiên Chúa, giống như Đức Giê-su, ta được phép gọi Thiên Chúa Áp-ba, Cha ơi là như thế, nhờ Thánh Thần biến đổi chúng ta thành giống như Đức Giê-su, là con, là con trong con, chính Đức Giê-su vẫn gọi Thiên Chúa Cha là Áp-ba!

Ta đã thấy, nhiệm vụ chính của Thánh Thần là thanh tẩy ta, rồi được Đức Giê-su đến trong ta, biến đổi ta dần dần là con Thiên Chúa giống như Đức Giê-su. Đây là nhiệm vụ chính của Thánh Thần.

3- Chúng ta là đền thờ của Thánh Thần, Thánh Thần ngự trong ta, nhưng không ngồi im mà hoạt động mạnh mẽ, có ngự nhưng chủ yếu là hoạt động, không ngồi im  ta cần ý thức nhiều về hoạt động này của Thánh Thần mà cộng tác với Ngài, đặt mình trong điều kiện tốt, hoàn cảnh tốt để Ngài hoạt động. Ta cũng phải tích cực hoạt động với Thánh Thần, để Mình Thánh Đức Giê-su đã chết và đã sống lại trong ta, để ta được Ki-tô dần dần, ngày càng hơn.

Thánh Thần ở trong ta, trước hết cho ta biết Đức Giêtsu hơn nữa, càng ngày càng sâu, càng rõ, càng cụ thể, biết Đức Giêtsu trong sự sống của Ngài, Lời Ngài, Việc Ngài và rồi sự chết và sống lại của Người, bản chất Người,

4-Khi ta đọc Kinh Thánh, nhất là Tân Ước, và rồi ta cầu nguyện, suy niệm. Thánh Thần soi sáng cho ta để ta biết Đức Giêtsu và yêu mến Ngài hơn. Ta phải đọc trong Thánh Thần, vừa đọc vừa nguyện cùng Thánh Thần soi sáng giúp sức. Sách Thánh không thể đọc bình thường mà hiểu được. Phải có Thánh Thần, ánh sáng nhiệm mầu của Thánh Thần soi trên từng trang, từng câu Kinh Thánh, mở nghĩa cho ta hiểu, hiểu bằng trí óc và bằng cả con tim. Không chỉ hiểu mà còn biến đổi ta như men. Thánh Thần cũng là men, biến đổi ta dần dần nên giống như Đức Giê-su mà ta đọc, ta suy niệm, ta cầu nguyện. Men thấm dần, âm thầm biến đổi ta, theo từng câu, từng trang Kinh Thánh. Có ánh sáng cho hiểu, có men biến đổi. Khi đọc Kinh Thánh và suy niệm, cầu nguyện nên luôn gắn bó với Thánh Thần, có thế Kinh Thánh mới có tác dụng mạnh mẽ. Ta đọc Kinh Thánh nhiều mà ít kết quả là vì quên Thánh Thần mà thôi.

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi