Chuyên đề: Chúa Cha-Abba

Học về Chúa Cha, ABBA

Ngày đăng:28-03-2017 |4:02 AM | 1107 Lượt xem

Về Thiên Chúa Abba 

Lời nói đầu

Một người bên lương muốn tìm hiểu đạo thật là khó khăn : Giáo lý Công giáo như một khu rừng, không biết bắt đầu từ đâu. Nhiều người rối trí và ngại học đạo. Nhiều người có đạo rồi cũng rối trí, chẳng hiểu đến nơi đến chốn và dần dần bỏ đạo. Châu Âu vốn đạo đức như thế mà gần 50 năm nay các nhà thờ thưa thớt, nhiều giáo dân như bỏ đạo : thực ra họ không bỏ đạo nói chung, nhưng chỉ bỏ một hình thức nào của đạo thôi. Có một kiểu giảng đạo và giữ đạo họ không ưa nữa, đạo của những thế kỷ trước cách tổ chức trình bày không hợp với con người hiện đại, nay cần trình bày cũng đạo ấy dưới một hình thái thích hợp. Điều này đã được chứng tỏ rõ ràng : Đó là khi có cách giảng đạo thích hợp thì sự đạo lại được phục hồi. Giáo Hội Pháp là một thí dụ rất sáng. Từ khoảng 25 năm nay, nhiều giáo phận đã cố gắng đổi mới cách hiểu đạo, giảng đạo và sống đạo, người ta đã thấy sự đạo được phục hồi nhanh chóng hơn. Những trang sau đây cố gắng trình bày một số nét chính yếu về đức tin Công giáo, đặc biệt về Thiên Chúa Cha. Chính những người công giáo cũng nên xem lại đức tin của mình, để biết đâu là cốt yếu, đâu là những điều phụ. Nói chung có nhiều điều hiểu chưa được chính xác, cần hiểu rõ hơn. Họ sẽ có hứng thú để tìm hiểu đạo dần dần sâu sắc và rõ ràng hơn. Thật vậy, càng hiểu lại càng có hứng thú tìm hiểu thêm, sẽ có một sự tiến triển trong đức tin. Được như thế, là đạo sống, là sống đạo.

Trong đạo công giáo, “Thiên Chúa là đầu mọi sự là cùng hết mọi loài”, vì vậy chúng ta bắt đầu học về Thiên Chúa. Đây chỉ nói đến những điều chính yếu, cái cột sống, chưa nói đến những xương sườn bám vào cột sống ấy, thí dụ chương trình của Thiên Chúa, Thiên Chúa tạo dựng và cứu độ, chưa nói đến các bí tích v.v... Sau những điều ấy sẽ tiếp nối đến các nhân đức chẳng hạn. Ta sẽ nối vào đấy việc tôn sùng Đức Maria và các thánh...

Cái nhìn về Giáo lý Công giáo sẽ sáng sủa ra. Chúng ta sẽ cố gắng trình bày cách vừa truyền thống vừa hiện đại để đáp ứng được mong mỏi của con người ngày nay và họ dễ tiếp thu. Do không trình bày đầy đủ và hiện đại, nhiều Giáo Hội trên thế giới đã mất giáo dân. Ta sẽ cố tránh tình trạng ấy trong các xứ đạo chúng ta. Nếu ta không cố gắng thì 50 năm nữa các nhà thờ chúng ta cũng sẽ thưa thớt. Hiểu đạo rõ ràng, giáo dân sẽ tự hào sống đạo hơn, trước tình cảnh ngày nay con người đang hoang mang thiếu một lý tưởng để sống. Nhiều lý tưởng đã xụp đổ rồi. Đức Giê-su đến để con người được sống và sống dồi dào, thế mà con người chẳng tiếp được với nguồn sống ấy. Chúng ta chỉ cấp “mạt cưa” và “mướp đắng”, và người đời không muốn ăn. Con người ngày nay đang khao khát một thứ đạo hổ cốt, mật gấu, có khả năng làm thỏa mãn lòng khát khao của lòng người đời, ta cần bảo nhau tìm cung cấp thứ đạo cần thiết ấy. Vẫn là đạo Công giáo, nhưng trình bày thích hợp hơn.

Sau đây là một cố gắng nhỏ nhoi về một vấn đề nhỏ thôi nhưng rất quan trọng. Đó là vấn đề Thiên Chúa, cụ thể là Thiên Chúa Abba. Cứ tưởng đây là đơn thuần nhưng sự thực cũng khá phức tạp, và liên quan trực tiếp đến đời sống thường ngày của chúng ta. Nói cho rõ, giáo dân ta chẳng chú ý mấy đến vấn đề này, thật là thiếu sót lớn. Những trang sau đây cũng là liều thử đề cập đến vấn đề gai góc này, không dám cho là mình đúng. Nếu còn điều gì thiếu sót (mà chắc chắn còn nhiều lắm) ta sẽ cùng nhau sửa chữa và bổ khuyết sau. Nguyên về một vấn đề nhỏ này thôi, để cho đầy đủ, sẽ cần sự đóng góp của rất nhiều người.

Viết xong tại Xuân Hoà-Đông Xuyên

Ngày Bế mạc Năm Thánh Thể 23-10-05

Lm Laurensô Phạm Hân Quynh

 

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi